Střípky z gymnázia

Práva v praxi

,

Ve středu 12. března zavítal na gymnázium bývalý student a nynější advokátní koncipient Mgr. Ondřej Chlada, aby současným studentům předal zajímavé informace, které čerpá ze své právní praxe. Přednáška byla určena pro společenskovědní semináře, navštívit ji ale mohli také zájemci o studium v oblasti práva. Všichni jsme si mohli prohlédnout aktualizované zákoníky všech právních odvětví, prošli jsme strukturu právního řádu, názorně jsme si ukázali, jak probíhá legislativní proces v České republice, přičemž se někteří studenti aktivně podíleli na struktuře přednášky svými připomínkami a dotazy. Na závěr jsme si představili profese, kterým se absolventi práv mohou věnovat. Přednáška byla ve svém průběhu doplněna o aktuality z nového občanského zákoníku. Beseda v podobném duchu se konala již vloni, a protože se Ondřej Chlada rád vrací na své někdejší působiště, uvidíme se určitě také v následujícím školním roce.