Střípky z gymnázia

Přátelství, láska a tak trochu sex

,

Tak znělo 31. května 2012 téma přednášky pro třídy sexta a 2. A. Lektor organizace ACET ČR, Vladimír Vácha, připravil pro studenty dvouhodinové povídání doplněné o prezentaci.

Prvním podtématem zajímavého vyprávění byly Základní sociální potřeby. Tedy být milován, milovat, být potřebný a cítit pocit bezpečí. Jedna z myšlenek lektora Váchy by se dala popsat takto: „Každý z vás, kdo tu sedí, je užitečný. Neexistuje člověk, který by nebyl v něčem jedinečný a nezasloužil by si sklízet úspěchy. Když zjistíte, v čem jste dobří, naleznete svoje poslání na zemi. A to pak rozvíjejte dál.“ Dalším podtématem byly Tři rozměry života. A to stránka tělesná, duševní a duchovní. Zde lektor pěkně vysvětlil fakt, že zevnějšek jé méně důležitý nežli vnitřek, třebaže se to na první pohled nezdá. Předposledním úsekem vyprávění bylo Desatero přátelství a Lásky. Na zeď bylo postupně promítnuto deset základních bodů, které přejí vztahům. Z úst pana Váchy pak bylo vše krásně, srozumitelně a vtipně okomentováno. A aby nemluvil jen přednášející, dostali studenti úkol. Sdělit spolusedícímu pět pozitivních vlastností, kterých si na něm váží. A to bez dlouhého přemýšlení. Beseda byla završena tématem o vývoji intimity. Zde bylo zmíněno pět kroků k vytvoření pevného vztahu a sedm důvodů, proč nespěchat na sex.

Příjemně strávené dvě hodiny utekly jako voda. Přednáška byla velmi přínosná a studenti odcházeli s hlavou plnou nových myšlenek.