Střípky z gymnázia

16 certifikátů DELF

,

Tři měsíce a dvacet šest dní dělilo zkoušku znalostí francouzského jazyka DELF a udělení certifikátů těm, kteří zkouškou úspěšně prošli. K tomu je zapotřebí alespoň 50 z celkových sta bodů, zatímco z žádné z jednotlivých součástí zkoušky (porozumění textu a řeči, mluvená a psaná produkce) nesmí uchazeč získat méně než pět bodů. Do hudebního sálu ti, kteří vyhověli těmto podmínkám, přišli pro svá osvědčení ve středu 20. dubna.

Z celkových 16 certifikátů patřily 3 těm, kteří uspěli na jazykové úrovni A2. Čtyři francouzštináři si zasloužili certifikát B1. V nejvyšší úrovni, již lze na gymnáziu dosáhnout, tedy B2, slavilo úspěch devět studentů.