Střípky z gymnázia

Písma v knihovně, obrazy v ateliéru. Přes noc

,

Z pátku 8.11. do soboty 9.11. se v knihovně Gymnázia Příbram uskutečnila akce Noc v knihovně pro  třídy prima a sekunda . Akce začala v 19 hodin, kdy se z obou tříd sešlo dohromady 26 žáků.

Program vedla paní knihovnice Edita Vaníčková, která představila téma letošního roku, kterým bylo písmo. Poté následovala večeře, po níž se účastníci rozlosovali do pěti týmů.

První soutěž se týkala klínového písma. Žáci měli v týmech vymyslet krátké básničky, které potom přepsali klínovým písmem na hliněné destičky.

Druhá soutěž byla zkouškou odvahy pro všechny zúčastněné. Šlo totiž o bojovou hru, kdy se týmy po dvou vypravily do školního bunkru, kde si měly zapamatovat co nejvíce slov psaných cyrilicí. Měli na to dvě minuty. Během pobytu v bunkru je strašily různé zvuky a hlasy.

Jako třetí přišlo na řadu obrázkové písmo. Každý tým dostal větu, kterou měl vyjádřit pomocí obrázků. Nesměla se používat jakákoli písmena či čísla.

Po tomto úkolu následoval odpočinkový čas, během kterého si všichni mohli vyzkoušet namalovat japonské znaky pro štěstí, lásku a peníze.

Čtvrtý a poslední úkol bylo tajemné písmo. Každý tým dostal stejnou větu napsanou neznámým písmem. Týmy měly za pomoci internetu najít, co je to za jazyk, a jako odměnu poté dostali ten samý nápis přepsaný do normálního písma. Šlo o klingonštinu a výsledný nápis zněl „Jste kapitánem lodi, vyhlásíte kapitulaci?“

Po tomto úkolu proběhlo vyhlášení výsledků a vítězný tým byl odměněn sladkostmi. Následně všichni zalezli do spacáků a paní knihovnice četla Sherlocka Holmese. Ráno po budíčku byla snídaně a okolo deváté se všichni rozjeli do svých domovů.

Ve stejné době probíhala ve výtvarném ateliéru Noc malování. Tu pro studenty uspořádal Mgr. Božetěch Burda. Sešla se tu řada zájemců, kteří si chtěli nejen vytvořit nějaké to dílo, ale také užít společné chvíle mimo vyučování. A tak se tu sešli výtvarně nadaní, i ti, kteří je přišli „podpořit“.

Studenti tvořili různými technikami, s předlohou i bez předlohy, a užívali si při tom spoustu legrace a zábavy.

Do akce šel i sám organizátor Božetěch Burda, na jehož plátně také vzniklo jedno z děl Noci malování.

Obě akce tak navázaly na tradici z minulých let, kdy přes noc studenti v knihovně například luštili šifry nebo četli a vytvářeli komiksy. Navíc se pro velký zájem akce dočká v nejbližší době pokračování.