Střípky z gymnázia

Píší nám primáni

,

úterý nás čekalo historické a lázeňské město Třeboň. Hned po snídani jsme vyrazili na autobus a pak přestoupilli na vlak. Začali jsme prohlídkou zámku, který se všem líbil.Potom jsme došli ke kašně na náměstí, kde jsme dostali do dvojic kartu s otázkami o Třeboni. Během našeho volna jsme měli za úkol zjistit odpovědi. Někteří běhali po náměstí a ptali se kolemjdoucích, někteří zašli do infocentra. Stačili jsme vylézt na věž radnice, dojít si na pizzu, na zmrzlinu i do obchodu. Odpoledne jsme šli kolem rybníka Svět k Schwarzenberské hrobce. Viděli jsme kapli i tajemnou kryptu. Moc se nám to líbilo. Při večerním programu bylo vyhodnocení kvízu z Třeboně a dostali jsme všichni pochvalu za chování na výletě. Potom jsme hráli hry.

Verča Hlaváčová,Verča Hrubá, Štěpánka Komancová a Terezka Zítková (prima)

pondělí dopoledne probíhal víceboj. Trasa vedla v areálu kolem naší chaty „Pařez“. V družstvech jsme plnily celkem 13 úkolů.Skákali jsme přes švihadlo, luštili morseovku, doplnili jsme tajenky z přírodovědy, literatury a samozřejmě nechyběla ani ta matematika. Protože byla ráno rosa, měli jsme boty celé promáčené. Po skončení závodu to před chatou vypadalo, jako by se zula promáčená stonožka, protože se na sluníčku sušilo hodně párů bot. Odpoledne jsme absolvovali pěší výlet k česko-rakouským hranicím. Po cestě jsme hráli hru, která měla ověřit naši rychlost, paměť a spolupráci. Na hranici v Schlagu jsme se vyfotili a přitom stáli jednou nohou v Česku a druhou v Rakousku. Najednou začalo pořádně pršet, někteří tvrdili, že v Rakousku víc. Večer bylo vyhodnocení dopolední soutěže a první tři družstva si mohla vybrat ceny. Potom jsme zdobili trička a zdravotnice nás učily, jak obvazovat rány.

Lucka Boučková, Kája Třesohlavá a Natka Chmelařová (prima)

Milí rodiče,
neděli 12.září jsme Vám ujeli na ozdravný pobyt do Chlumu u Třeboně. Cestou pan řidič trochu zabloudil a tak jsme dojeli do Staré Hlíny. Nakonec cestu našel a my jsme v pořádku dorazili. Odpoledne jsme si prohlédli město. Došli jsme na ostrov, kam vede úzká lávka. Někteří se báli, ale nakonec strach překonali. Na ostrově jsme si zahráli různé hry. Když jsme se vrátili, sportovali jsme. Někdo hrál ping-pong, někdo fotbal, badminton nebo trénoval se švihadlem.Při večerním programu si každý vyrobil náramek z kůže a korálků. Hráli jsme hry a pak obkreslili ruku, do které jsme psali svoje vlastnosti a zájmy. Máme je vyvěšené a pokusíme se poznat, která komu patří.

Petra Prýmková, Tina Karasová, Anna Marešová a Bára Eliášová (prima)