Střípky z gymnázia

,

13. října se 1.C s Mgr. Pavlou Linhartovou zúčastnila projektu Krokus. Tento projekt každoročně zasílá do škol sazenice. Záměrem je vysázet tyto žluté květiny jako poctu obětem holocaustu. O poslední hodině si žáci vypůjčili zahradnické náčiní a v parčíku vedle školy vykopali jamky, do kterých zasázeli cibulky. Krokusy by měly vykvést kolem 27. ledna, na […]

Střípky z gymnázia

,

Hudebníci a hudebnice z 2.C a 4.S  v rámci výuky o romantismu zavítali 10. října do nedaleké Vysoké u Příbramě na památník Antonína Dvořáka. Tam se jich ujala průvodkyně Kristýna, která je nejprve provedla po památníku a seznámila s různými informacemi a zajímavostmi jak o samotném Antonínu Dvořákovi, tak i o historii budovy, okolí památníku a […]

Střípky z gymnázia

,

Mobilis in mobili. Tak znělo motto projektového dne #ERASMUSDAYS ve středu 11. října v budově Legionářů. Slovní spojení pohybliví v pohyblivém propůjčené z románu Julese Verna komentuje život posádky ponorky Nautilus pod mořem, který je v mnohém podobný zkušenostem studentů a učitelů ze zahraničí. V první části dopoledního programu sdíleli členové projektu Erasmus+ se spolužáky […]

Střípky z gymnázia

,

V pondělí 9. října se na Gymnáziu Příbram v Balbínově ulici uskutečnil projekt s názvem Den jazyků. Cílem tohoto dne bylo představit evropské země, jejich tradice, zvyky, zajímavosti, tradiční pokrmy a představit novou slovní zásobu. Každé třídě byla přidělena losem jedna z evropských zemí a ta ji měla následně za úkol jakýmkoliv provedením či aktivitou […]

Střípky z gymnázia

,

V Příbrami v areálu Nového rybníka se ve čtvrtek 5. října uskutečnilo okresní kolo základních škol v přespolním běhu. Gymnázium mělo své zastoupení ve čtyř z osmi kategorií. Někteří studenti se umístili i na předních příčkách. Nejlepšího výsledku dosáhly dívky z primy a sekundy: Adriana Hamerníková, Daniela Michálková (obě prima), Anna Hamerníková, Julie Zbíral a […]

Střípky z gymnázia

,

Do příbramské pobočky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) vyrazili ve středu 4. října studenti semináře Psychologie každodennosti. Dozvěděli se tam, jaká zraková postižení existují a jak konkrétně lze dotčeným lidem pomáhat. Studenti nejprve vyslechli krátkou přednášku o fungování a cílech centra a poté se přesunuli k hlavnímu bodu programu. S očima zakrytýma maskou, tedy […]

Střípky z gymnázia

,

Program Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) má na gymnáziu dlouholetou tradici. A tradicí je také to, že zlatí účastníci DofE se vydávají pokořit své síly na svou závěrečnou expedici někam do zahraničí. V minulých letech se tak studenti vypravili třeba na Island, Sardinii nebo do Holandska. Letošní oktaváni si pro cíl své zlaté expedice […]

Střípky z gymnázia

,

V dřívějších letech bývalo tradicí, že se třídy maturantů v rámci výuky angličtiny vydávaly na jednodenní exkurze do Prahy. Cílem bylo získat a upevnit si slovní zásobu a faktické informace pro jednu z maturitních otázek, jejímž tématem je právě naše hlavní město. V letošním školním roce na tuto tradici navázaly paní učitelky Milena Hrabíková a […]

Střípky z gymnázia

,

Buckinghamský palác, Tower Bridge nebo třeba Stonehenge – nejen na tyto ikonické britské památky se gymnazisté podívali v rámci poznávacího zájezdu. Pod vedením paní učitelek Hany Malátkové, Radky Vocílkové a pana učitele Jana Charváta se studenti vypravili od 23. do 29. září do Anglie. Studenti kvinty a 3.S – doplněných o gymnazisty z vyšších tříd […]