Střípky z gymnázia

Od objevu do učebnic aneb Historie krok po kroku

,

Přednášku o historii zaměřenou na historické prameny a práce s nimi si v pondělí 6. února pro studenty historického a společenskovědního semináře Gymnázia Příbram připravil Mgr. Vratislav Kozák, student Fakulty humanitních studií UK v Praze.

Výklad byl rozdělen do dvou částí. První shrnovala postupy historického bádání. Třeba jak se od objevu kosterních pozůstatků nebo artefaktů vědec dostane ke kompletnímu obrazu daného obydlí. Nebo například účastníci přednášky odhalovali keltský název pro řeku Vltavu z lingvistického hlediska.

Druhá se věnovala mezinárodním velmocím. Byla více interaktivní – studenti mohli hádat, jak se podle daného měřítka (armáda, ekonomika, investice do inovací) seřadilo pět největších velmocí – USA, Rusko, Čína, Japonsko a EU.

Návštěva Mgr. Vratislava Kozáka byla unikátní, protože obvykle přednáší pro britské studenty. Sám by chtěl v budoucnosti zkombinovat profesi učitele a historika. I proto to bylo pro žáky gymnázia přínosné a poučné.