Střípky z gymnázia

Ocenění úspěšných sportovců gymnázia

,

Dne 1. 12. 2011 se konalo v budově krajského úřadu slavnostní „ Ocenění studentů a žáků Středočeského kraje“za úspěšnou reprezentaci kraje na celostátních soutěžích ve školním roce 2010-2011. Z rukou hejtmana MUDr. Davida Ratha a dalších zástupců kraje převzaly pamětní list a věcný  dar studentky Jaroslava Novotná, Eliška Hipčová, Michaela Flaxová za 3. místo v soutěži družstev ve sportovní gymnastice a Ondřej Vaner za 1. místo v soutěži jednotlivců ve sportovní gymnastice.

Mgr. Alena Vrátná