Střípky z gymnázia

Německy hovořící studenti na olympiádě opět zabodovali

,

Okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce se konalo na Obchodní akademii a VOŠ v Příbrami. Pro kategorii nižšího gymnázia a druhého stupně základních škol to bylo v úterý 7. února a pro kategorii středních škol následující den, tedy ve středu 8. února. Soutěž se skládala ze tří částí, kterými byly poslech, ústní část zahrnující řeč na jedno z celkem devíti témat, a popis obrázku. Nutná byla nejen znalost bohaté slovní zásoby, ale i porozumění textu a rychlé reakce.

Kategorie II.B

  1. Ema Holínská (Gymnázium Legionářů 402, Příbram), 18 bodů
  2. Kristýna Procházková (GaSOŠE Sedlčany, Nádražní 90), 14 bodů
  3. Gabriela Lukšanová  (Gymnázium Legionářů 402, Příbram) 12 bodů
    Patrik Stoupa (GaSOŠE Sedlčany, Nádražní 90), 12 bodů

Kategorie III.A

  1. Jiří Homolka (Gymnázium K. Čapka, Dobříš), 29 bodů
  2. Lukáš Veselý (Gymnázium Legionářů 402, Příbram), 28 bodů
  3. Aneta Vrbová (Gymnázium Legionářů 402, Příbram), 27 bodů

Soutěže v nižší kategorii se zúčastnili okresního kola čtyři studenti, z toho dvě studentky z našeho gymnázia, a to studentky kvarty Ema Holínská a Gabriela Lukšanová. Na 3.-4. místě se umístila Gabriela Lukšanová s 12 body z nejvyššího možného počtu 20 bodů. První místo s 18 body obsadila Ema Holínská. Ve vyšší kategorii soutěžilo studentů celkem sedm. Aneta Vrbová z třídy 3.A se probojovala s 27 body z celkových 30 bodů na třetí místo v těsném zástupu za Lukášem Veselým také z 3.A, který se umístil s 28 body na pěkném druhém místě.

Všem soutěžícím gratulujeme k výbornému umístění. „Studenti si zaslouží pochvalu. Byli velice šikovní a dobře připravení. Přípravě se se svými učiteli němčiny pilně věnovali už několik týdnů předem,“ hodnotí výkony studentů paní profesorka Mašková.