Střípky z gymnázia

Erasmus+ na exkurzi ve Vítkovicích

,

Ve dnech 19.11. až 20.11. se skupina čtrnácti studentů a tří učitelů  zapojených do projektu Erasmus+ vydala na první letošní větší exkurzi. Po zajímavé besedě s panem Ing. Řehořem ze státního podniku DIAMO Příbram o nově vzniklé klidové zóně-lesopark mezi Březovými Horami a Podlesím jsme podnikli delší výpravu do bývalé železárny Dolní Vítkovice v Ostravě. Program výletu vyšel z tématu přeměna industriálních zón, kterému se studenti projektu Erasmus+ věnují v letošním školním roce. Cesta započala ve čtvrtek odpoledne cestou z Příbrami do Prahy. Z hlavního nádraží v Praze jsme se dopravili do ubytovacího zařízení VP1v areálu Dolních Vítkovic v Ostravě. Zde jsme přečkali noc a na druhý den jsme byli připraveni na zajímavý program. Nejprve jsme navštívili Velký svět techniky, kde na nás čekala propracovaná interaktivní expozice, ze které jsme byli všichni nadšeni. Kolem poledního jsme se přesunuli k hlavnímu bodu našeho programu – železárna Dolní Vítkovice. Během prohlídky jsme se dozvěděli o historii železárny, procesu výroby železa, účelu jednotlivých strojů, ale i o ekonomickém a ekologickém dopadu železárny na Ostravsko. Velkým zážitkem pak byla návštěva nedávno zbudované Bolt Tower, tyčící se nad budovami železárny. Odtud se naskýtal úžasný pohled na celou Ostravu a Beskydy. Poté jsme se, po krátkém odpočinku ve městě, vydali pendolinem zpět do Prahy a ve večerních hodinách dorazili domů.