Střípky z gymnázia

Němčináři prokázali svou znalost jazyka

,

Stejně jako angličtináři v prosinci dostali v únoru možnost němčináři složit zkoušku a získat tak ÖSD certifikát. Tento certifikát dokládá jejich znalost německého jazyka a mohou ho také použít jako náhradu za profilovou část maturity. Studenti mohli zkoušku podstoupit přímo na gymnáziu, kde ji zprostředkovala a organizovala plzeňská jazyková škola Eufrat v sobotu 25. února, a museli projít čtyřmi částmi – tradičně poslechem, čtením s porozuměním, písemnou a ústní částí. Z obou pracovišť Gymnázia Příbram certifikát úspěšně získali dva studenti v úrovni B1 a pět studentů v úrovni B2.