Střípky z gymnázia

Některá gymnázia v kraji zejí prázdnotou

,

Důsledky nástupu generačně slabých ročníků na střední školy jsou vidět na statistikách už několikátým rokem. Střední školy mezi sebou bojují o žáky, a to doslova různými prostředky – otevírají obory, jejichž zaměření považují za atraktivní, ale které má málo do činění se zaměřením školy, nabízejí stipendia, píšou inzeráty nebo se – v případě gymnázií – snaží vyvážit nedostatek žáků studenty víceletých oborů a doslova drancují základní školy.

Krajský úřad Středočeského kraje zveřejnil statistiku, která dokladuje už tradičně špatnou situaci odborných učilišť, ale která také poukazuje na problémy některých gymnázií v kraji. K nepoměru počtů uchazečů o studium na odborných  školách a učilištích a na gymnáziích se v posledních třech letech přidává i celkově malý počet žáků, kteří opouštějí základní školy.

Středočeský kraj je zřizovatelem celkem 26 gymnázií, která nabízejí čtyřletý studijní obor. Z nich pouze čtyři otevírají tři třídy tohoto studia. Gymnázium Příbram je jedním z nich a s téměř stoprocentní naplněností (97,8 %) figuruje na druhém místě za Gymnáziem Dr. Josefa Pekaře Mladá Boleslav. V kraji je celkem 9 gymnázií s naplněnými třídami přes 95 %, ale 7 z nich otevírá pouze jednu, popř. dvě třídy. Mladoboleslavské a příbramské gymnázium jsou tedy úspěšnými výjimkami.

Gymnázium je také jedinou téměř naplněnou střední školou ve městě, následováno Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou (84,4 %), Obchodní akademií a Vyšší odbornou školou (73,3 %), Integrovanou střední školou hotelového provozu, obchodu a služeb (71,7 %), Střední průmyslovou školou a Vyšší odbornou školou (63,3 %) a Gymnáziem pod Svatou Horou (50 %).