Střípky z gymnázia

Namibijský podvečer

,

Předsvatováclavské úterý k nám na školu zavítali na pozvání p. prof. Albrechtové hosté ze Sdružení pro integraci a migraci. Čtyřčlenná návštěva, mezi nimiž byli jakožto hlavní hosté dva Namibijci, rozvedla již v dopoledních hodinách se studenty 2.C diskuzi ohledně jejich života v Čechách, důvodech, proč zrovna naše země, a mnoha dalších tématech. Toto vyprávění pokračovalo ještě tentýž den od 17:00 ve školním klubu. Zde se sešlo několik desítek studentů a posluchačů, aby alespoň trošku přičichli namibijské kultuře a dění v této republice ležící v jihozápadní Africe. Možnosti ochutnat připravená namibijská jídla, poslechnout tamní hudbu či popovídat si s hosty využili nejspíše všichni, a tak se každý vracel domů s mnoha novými zkušenostmi, vědomostmi a poznatky.