Střípky z gymnázia

La Forêt neboli Les

,

Během Dne otevřených dveří 30. listopadu 2011 v 10 hodin byla slavnostně otevřena výstava „La Forêt“,  česky  „Les“, která byla zapůjčena naší škole z Ambasády Francouzské republiky v Praze. Svým krátkým proslovem ji zahájil atašé pro jazykovou spolupráci pan Gérard Enjorlas a paní ředitelka  Iva Kadeřábková. Je třeba poděkovat firmě Geodis, která přispěla  svým sponzorským darem ke kvalitní instalaci výstavy.

Výstava fotografií Yanna Arthus-Bertranda byla iniciována nadací GoodPlanet ve spolupráci s vládou Francouzské republiky s cílem zvýšit citlivost žáků škol a středoškolských studentů na problematiku životního prostředí. Díky pracovním listům a komentářům ve francouzštině budou využitelné ve výuce tohoto jazyka, velmi vhodné jsou však také jako doplněk hodin zeměpisu či biologie.

Tato expozice poukazuje na důležitost lesa pro náš život. Les je prostředí, které obsahuje největší počet forem života a živočišných druhů. Přispívá k tvorbě, obohacení a ochraně půdy. Les hraje zásadní roli v koloběhu vody, uhlíku a kyslíku. Stovky milionů lidí v něm nacházejí obživu. Lesy jsou také zdrojem mnoha našich léků.

Už po staletí využívá lidstvo lesů – jejich zdrojů a území – ke svým potřebám. Stejně jako u jiných ekosystémů je třeba si klást otázku, jakým způsobem zajistit rovnováhu mezi lidskou činností a existencí lesa nejen v průmyslově vyspělých, ale také v rozvojových zemích.

Odlesňování a poškozování ekosystémů lesa ovlivňují životní podmínky stejně jako klima a biodiverzitu. Fungování lesa je zásadní a komplexní – proto je stále lépe poznáván a chápán. Jsou tvořeny nové formy jeho ochrany a využití s cílem respektovat zásady trvale udržitelného rozvoje.

Cílem fotografií je ukázat, jak křehký je ekosystém, a přimět nás k zamyšlení nad naším způsobem života a k odpovědnějšímu chování, jež respektuje ostatní populace.

Vše je  umístěno  v prostorách školního klubu. Věříme, že až půjdete do knihovny, zastavíte se a objevíte krásu naší planety.