Střípky z gymnázia

Mladí v OSN: Patrik Plavec poradil studentům, jak se zapojit

,

Kde sídlí Organizace spojených národů? Co je jejím úkolem? Kolik členů má Rada bezpečnosti? Beseda s Patrikem Plavcem, absolventem příbramského gymnázia, začala pěkně zpříma – kvízem, ve kterém studenti třetího ročníku a septimy poměřili své znalosti týkající se mezinárodní politiky. Padly nejen tyto otázky, ale i mnohé další a kdo je nedokázal zodpovědět, teď už jistě bude mít jasno.

Patrik je člověkem pro odpovědi více než povolaným. Z Gymnázia Příbram odešel předčasně směrem na PORG, aby si mohl udělat mezinárodní maturitní zkoušky a pokračovat na Oxfordskou univerzitu. Nyní už je jejím absolventem. Dlouhodobě se zajímá o zahraničně-politické a společenské dění, účastnil se modelových jednání Severoatlantické aliance a OSN, absolvoval stáže na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR a v Evropském parlamentu. Především je ale od loňského léta Mladým delegátem České republiky v OSN.

Zájemcům napříč třetím ročníkem a septimou popsal, co konkrétně obnáší reprezentovat Českou republiku a zájmy mladých na Valném shromáždění OSN i v rámci dalších jednání. Mladí delegáti úzce spolupracují se Stálou misí ČR při OSN v New Yorku, aktivně se podílejí na formálních i neformálních vyjednáváních, účastní se přidružených akcí a dalších příležitostí spjatých s tématy mládeže.

Druhá a neméně důležitá část jejich mandátu spočívá v předávání nabytých zkušeností mladým lidem v ČR formou besed a workshopů. Cílem je seznámit mladé s aktivitami OSN a inspirovat je k aktivnímu občanství. To se bezesporu povedlo i 2. května na Gymnáziu Příbram.

Studenti se seznámili s agendou OSN a s dopady její práce v každodenním životě běžného občana, například v oblasti lidských práv nebo Cílů udržitelného rozvoje. V druhé části besedy se pak sami mohli zapojit do diskuze ve skupinách a určit, které z jednotlivých cílů jsou pro ně prioritní na celospolečenské i lokální úrovni.

Závěrem zbývala už jen výzva všem zúčastněným, aby se nebáli aktivně podílet na dění okolo nich. Třeba se jednou vydají podobnou cestou jako Patrik. Způsobů, jak začít, je celá řada. Například zde na gymnáziu už známý Pražský studentský summit, který nabízí studentům první možnost nahlédnout do systému mezinárodních organizací a světového dění. Jeden krok ale může udělat úplně každý (plnoletý). Jít 24. nebo 25. května k evropským volbám.

Česká středoškolská unie | Mladiinfo.cz | Národní parlament dětí a mládeže | Strukturovaný dialog | 72 hodin | Můžeš to změnit