Střípky z gymnázia

Matematický klokan v okrese

,

Zajímavé poznatky přinesly výsledky soutěže Matematický Klokan na okresní úrovni. Tato soutěž probíhá na každé škole zvlášť a výsledky jednotlivců se pak porovnávají v rámci okresu a vyšších celků. K dispozici je zatím právě okresní porovnání, které ukazuje studenty Gymnázia Příbram ve velmi dobrém světle.

V kategorii Junior (1., 2. ročník) má škola hned osminásobné zastoupení mezi nejlepšími deseti – jedinou školou, která ji doplňuje, je Gymnázium a SOŠE Sedlčany, které ovšem díky Matěji Konvalinkovi patří vítězství. Ze studentů Gymnázia Příbram obsadil nejlepší místo Jan Jeníček z kvinty, který skončil druhý.

V kategorii Student (3., 4. ročník) si obě školy pořadí prohodily a vítězství patří Tomáši Chvostovi z oktávy. Mezi nejlepšími deseti má šest studentů Gymnázium Příbram, dva Gymnázium a SOŠE Sedlčany, jednoho Gymnázium Karla Čapka Dobříš a Gymnázium pod Svatou Horou.

Kategorii Kadet (8., 9. třída) ovládl Michal Dvořák z kvarty. Mezi nejlepšími deseti má gymnázium pět zástupců, tři Gymnázium a SOŠE Sedlčany a jednoho Gymnázium pod Svatou Horou a Základní škola pod Svatou Horou.

Mezi nejmladšími, v kategorii Benjamín, dominovali Tomáš Skuhrovec (Gymnázium Karla Čapka Dobříš) a Ondřej Novotný (Gymnázium a SOŠE Sedlčany), třetí skončil zástupce Gymnázia Příbram, sekundán Jakub Dřevo. Mezi nejlepšími deseti tady má Gymnázium Příbram čtyři zástupce, tři Gymnázium Karla Čapka Dobříš, dva Gymnázium a SOŠE Sedlčany a jednoho Základní škola Jiráskovy sady.

Pokud by se umístění bodovala tak, že by za první místo bylo 10 bodů a s každým dalším místem o bod méně, bylo by souhrnné pořadí škol (z nichž však ne každá může poslat zástupce do všech kategorií a bez ohledu na počet studentů) takovéto: 1. Gymnázium Příbram, Legionářů (136), 2. Gymnázium a SOŠE Sedlčany (58), 3. Gymnázium Karla Čapka Dobříš (20), 4. Gymnázium pod Svatou Horou (8).