Střípky z gymnázia

Kreativní Comenius v Norsku

,

Comenius Gymnázia Příbram zahájil v polovině září 2012 práci na novém projektu, hrazeném z prosředků EU, s názvem„Naše cesta do Evropy s využitím kreativního přístupu k literatuře, hudbě a umění“.Tímto nově schváleným dvouletým projektem gymnázium vstoupilo do desáté sezóny spolupráce s evropskými středními školami.

První pracovní schůzka týmu učitelů z Německa, Polska, Norska, Itálie a České republiky proběhla od 5.11. do 10. 11. v partnerské škole v norském Vollenu. Toto město je umístěno do malebné krajiny Oslo fjordu asi 23 km od hlavního města Osla. Partnerská škola patří v Norsku mezi tzv. „middle schools“, které vzdělávaji děti ve věku 12-14 let.

Během pracovní schůzky učitelé rozpracovali celý projektový kalendář na letošní školní rok, dohodli se na termínech zveřejňování jednotlivých dílčích výstupů projektu a dohodli termíny bilaterálních schůzek a ředitelských návštěv. V měsíci dubnu 2013 proběhne mezinárodní projektová schůzka, jejímž organizátorem bude Gymnázium Příbram. Vedoucí projektu Comenius Mgr. Hana Štufková a Mgr. Bedřich Roth  přijeli do Vollenu s návrhem programu a aktivit, které představili v krátké prezentaci. S ostatními učiteli program upřesnili a dohodli další činnosti v rámci schůzky. Počet účastníků se momentálně pohybuje kolem čísla sto, což svědčí o tom, že se program líbil.

Projektová práce „Na cestě do Evropy“začne kreativním psaním příběhu, jehož první část momentálně vytváří studenti příbramského gymnázia. Po čtrnácti dnech bude vždycky jedna ze zúčastněných zemí pokračovat. Po sepsání příběhu v angličtině nastane práce pro jednotlivé facebookové skupiny. Drama skupina rozpracuje scénář pro divadelní ztvárnění příběhu, hudební skupina vybere a nacvičí vhodnou hudbu a výtvarná skupina doprovodí příběh obrázky. Na této skupině bude záviset celkový vzhled elektronické knihy a také příprava kulis k divadelní hře.

Doprovodným programem učitelské schůzky byla návštěva zasedání norského parlamentu v Oslu a prohlídka muzea legendární krasobruslařky Sonji Henie. Jízda důlním vláčkem do stříbrných dolů v Kongsbergu poskytla některým účastníkům nevšední zpestření pobytu.

Jak porozumět umění v angličtině si učitelé vyzkoušeli v Munchově muzeu, kde se zúčastnili komentované prohlídky Munchových obrazů. Největší zážitek  na závěr přinesla návštěva baletního vystoupení v moderní budově norské opery.

Pochvalu si zaslouží celý tým Comenia ve Vollenu za přípravu zajímavého programu a za vytvoření příjemné atmosféry v průběhu schůzky.