Střípky z gymnázia

Erasmus ve vlnách a větru

,

11. března se dvanáctičlenná skupina studentů z našeho gymnázia, za doprovodu paní učitelky Pavelkové, paní učitelky Štufkové a pana učitele Charváta, vydala na německý ostrov Helgoland. Celým týdnem je provázeli vědci z laboratoře Alfred Wegener Institut Helgoland. Projekt byl ve spolupráci se školou Max Windmüller Gymnasium Emden v Německu a Piter Jelles Montessori High school Leeuwarden v Nizozemsku a proběhl v rámci programu Erasmus+.

Po příjezdu do Emdenu se příbramských studentů ujali jejich němečtí partneři a společně se rozjeli do hostitelských rodin. V neděli dopoledne se studenti sešli na gymnáziu, kde si pro ně jejich němečtí kamarádi připravili sladké překvapení a obřad pití východofríského čaje. V plánu bylo také vzájemné seznamování a očekávaný příjezd Holanďanů. Kvůli špatnému počasí byl ale zrušen pondělní spoj trajektu na Helgoland a celý program se musel o den posunout. Studenti si však svoji zábavu našli a zahráli si oblíbený minigolf.

Pondělí a očekávání dobrých zpráv ohledně počasí. Toto téma se neslo celým dnem, během kterého si příbramští žáci vyzkoušeli, jaká je německá výuka. K večeru přijela do Emdenu i holandská skupina a následovalo mezinárodní seznamování. Svoje představení si do rukou vzala domácí skupina. Při společné večeři se naplánoval ranní odjezd na ostrov, který se přesunul až na úterý.

Právě v úterý ráno se mezinárodní Erasmus Group přepravila na náročnou cestu trajektem. Počasí bylo velmi bouřlivé a foukal ohromný vítr, který unášel loď přes obrovské vlny směrem k Helgolandu. Když studenti konečně přistáli na pevnině, šli přes krásné pobřeží do Gasthaus Siemens, který se na další čtyři dny stal jejich domovem. V odpoledních hodinách se skupina společně s vědci z Alfred Wegener Institut Helgoland vydala na prohlídku ostrova. Viděli jedinečnou přírodu tohoto ostrova, což znamená červené skály a  dlouhé travnaté pláně. Největší chloubou tohoto ostrova je jehla nesoucí název Lange Anna. Ke konci trasy zamířili do AWI laboratoře, kde se rozdělili do skupin, ve kterých během celého týdne pracovali. Jednu ze skupin večer čekala komentovaná prohlídka bunkrů, které přežily kompletní rozbombardování ostrova Angličany po konci 2. světové války.

Ve středu ráno studenti sešli společně s experty pracujícími na Helgolandu v Nordseehalle, kde si vyslechli jejich prezentaci týkající se nejen výskytu mikroplastů, což bylo hlavním tématem celého projektu, ale i cíle a místa, kde Alfred Wegener Institut pracuje. Odpoledne si profesionální výzkum studenti mohli vyzkoušet na vlastní kůži v mezinárodních skupinkách.

Studentům byly rozdány meteorologické mapy, na základě kterých měli rozhodnout, kde se bude shromažďovat nejvíce mikroplastů. Poté, co mladí vědci provedli odběry vzorků za pomocí speciálních výzkumných sítí, se odebrali do laboratoře, kde zkoumali jejich vylovené nálezy. Hlavním pomocníkem studentů při určování mikroplastů byl IRTI scan. Tento přístroj funguje na bázi infračerveného záření. Po dokončení práce v laboratoři následovala poslední položka dne – seznámení se s procesem kroužkování ptáků.

Na Helgolandu sídlí jedna z nejstarších stanic na pozorování migrace ptáků. Kolem se nachází velká zahrada plná všemožných stromů a keřů, které jinde na ostrově téměř nenajdeme, takže toto místo je pro ptáky ideálním útočištěm.

Výpravou na Dunu začalo čtvrteční ráno jedné ze skupin. Jedná se o písečný ostrov přilehlý Helgolandu. Zde mohli na vlastní oči vidět obrovské množství tuleňů povalujících se na plážích.

Po návratu na hlavní ostrov se všechny skupiny sešly v laboratoři, kde postupovaly procesem zkoumání mikroplastů v půdě, kterou si přivezli z České republiky. Pro mnoho z nich to byla velmi dobrá zkušenost. Po večeři přišlo na řadu dlouze očekávané a odkládané představování skupin. Nutno říci, že se jednalo o mírné faux paux, jelikož studenti vzájemně spolupracovali už čtyři dny, takže žádné velké seznamování nebylo třeba, ale naši studenti tuto příležitost alespoň využili k představení našeho města Němcům a Holanďanům.

V den odjezdu, tedy v pátek, musela každá skupina prezentovat výsledky zadané práce. Vše se uskutečnilo ve Nordseehalle, kde se zájezd rozloučil s vědci z AWI. Pro studenty to byla velmi zajímavá zkušenost, protože před velkým množstvím lidí prezentovali v angličtině své poznatky. Všem skupinám se prezentace moc povedly, což udělalo krásnou tečku za celým programem. Vlny na moři studenty Erasmu už cestou domů netrápily a do německého přístavu se dostali v bezpečí. Tam se všichni naposledy rozloučili a vydali se zpátky domů.

Díky projektu Erasmus+ měli žáci možnost se zapojit do vědeckého výzkumu v laboratořích a také navštívit tak jedině krásné místo v Severním moři. Pro ty, které zajímá biologie, to přineslo řadu nových zkušeností a třeba i inspiraci do budoucna. Mezi některými mezinárodními studenty se vytvořilo vzájemné přátelství a nezapomenutelné společné zážitky.