Střípky z gymnázia

Koordinátoři škol UNESCO v Českém Krumlově

,

V polovině září proběhla výroční konference Přidružených škol Unesco, tentokrát v Českém Krumlově. Během dvou dnů prezentovali jednotlivé školy svoji práci z loňského roku a připravovali novou náplň projektu na letošní rok.

Zařazení školy do sítě škol ASP umožňuje učitelům nejen získávat nové znalosti a zkušenosti, ale také se podílet na vytváření nových učebních materiálů. K nejzajímavějším materiálům vzniklým díky síti ASP patří bezesporu “ Peace Package“ a “ World Heritage in Young Hands“.

Studenti se při zpracování projektů aktivně zapojují do řešení konkrétních problémů a vyzkoušejí si pocit zodpovědnosti za výsledek daného projektu. Mají možnost v rámci sítě se podělit o své zkušenosti se studenty z jiných zemí světa a vyměnit si s nimi názory na danou problematiku.

Školy se mohou podílet na celosvětových projektech ASP, jako např. „Young People´s World Heritage Education Project“, „This is our Time“, „Breaking the Silence“, “ Caribbean Sea Project“ atd.

Další informace o jednotlivých Přidružených školách UNESCO v České republice, jejich zaměření a projektech jsou k dispozici na internetové stránce českých škol ASP.

Mgr. Lucie Albrechtová