Střípky z gymnázia

Konec roku přinesl personální změny

,

Školní rok 2022-23, první, v němž dříve samostatné školy Gymnázium Příbram a Gymnázium pod Svatou Horou vystupovaly jako administrativní celek, přinesl na svém konci několik rozloučení. Ta si také vyžádají nejrůznější přesuny, o jejichž přesnější podobě budeme informovat na konci prázdnin.

Tou nejviditelnější změnou je ovšem dopředu avizovaný odchod dlouholeté vedoucí školní jídelny Jany Sirotkové. Ta na příbramském gymnáziu strávila celý svůj profesní život a do důchodu odchází po 45 letech ve školní kuchyni. Na pracovišti Legionářů se studenti už dále nebudou setkávat s rodilým mluvčím Vancem O’Reillym. Dalším pedagogům se úvazek nebo jeho podstatná část přesouvá na pracoviště Balbínova. Jde především o Mgr. et Mgr. Ivanu Mauricovou, PhDr. Pavlu Trantinovou, Mgr. Petru Steinsovou a částečně též další vyučující, zejména matematiky a biologie; ve výuce na obou pracovištích se prolnou tělocvikáři.

Z pracoviště Balbínova odchází Ing. Alena Jirochová, Mgr. Martina Schlitzenbauerová, Ing. Guzel Pakostová, Mgr. Pavel Miškovský, Bc. Lucie Kratochvílová a Mgr. Michal Slačík.

K úplnému sloučení obou pracovišť do jedné budovy má dojít nejpozději od školního roku 2025-26.