Střípky z gymnázia

Kapka vody

,

Co je písková metoda, kolik stojí vyčistit litr vody nebo jak dlouho by měla Příbram co pít v případě blackoutu? I takové informace rozšířily obzory studentů, kteří navštěvuji páteční kroužek chemie, který škola organizuje  v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje. V odpoledních hodinách začala exkurze v areálu příbramské úpravny vody ve společnosti Mgr. Marie Hlaváčové. O praktické ukázky jako například chemický rozbor vody či proces filtrace nebyla nouze, a navíc bylo možné nahlédnout i do nejzazších prostor plných technických přístrojů. Je zřejmé, že každá kapka, která projde tímto místem, v sobě ukrývá kus dlouhé cesty.