ZáznamyŽivě

Jak se dělá televize s ČT: Milan Fridrich

,

Beseda s ředitelem programu ČT Milanem Fridrichem v rámci 4. ročníku projektu Jak se dělá televize s Českou televizí, Gymnázium Příbram, 16. 10. 2015
© 2015 GymTV, školní televize Gymnázia Příbram
www.gymtv.pb.cz, www.jaksedelatelevize.cz