Střípky z gymnázia

Přesednou si ti, kteří…

,

První ročníky a prima se se třídními učiteli 8. a 9. října zúčastnili primárního preventivního programu, který pro ně připravila organizace Magdaléna. Program primární prevence se zaměřuje na různé typy závislosti a jejich léčbu, ale také proti šikaně. Protože nikdo takové problémy neměl, tak se zaměřili spíše na seznamování a věcí, které by se ve třídě daly zlepšit, které se jim na třídě líbí, nebo se kterými věcmi můžou pomoci.

Dále také studenti hráli hru, kdy se podle pravdy vždy měli přemístit ze židle na jinou. A tak se zde vystřídala různá témata jako třeba „vymění si místa ti, kteří se těší na oběd“ nebo „vymění si místa ti, kterým se dnes nechtělo vstávat“, a to byla teprve tlačenice.

Preventivní program studenti gymnázia absolvují každoročně v několika ročnících a s různým zaměřením.