Střípky z gymnázia

Hrachov za dešťovou oponou

,

Studenti prvních ročníků vyrazili na svůj čtyřdenní adaptační kurz jako každý rok na kole. Déšť jim cestu sice znepříjemnil, ale studenti ji zvládli bez větších závad a nehod. Právě kvůli počasí byli nakonec ubytováni v tamějším penzionu a ne v chatkách, jak bylo původně v plánu.

Vedoucí kurzu byla paní profesorka Albrechtová, která měla zároveň na starost seznamovací hry a výtvarné techniky.  Dalším aktivitám se studenti věnovali s pedagogy Lenkou Pavelkovou, Štěpánkou Očenáškovou, Karlem Heřmanem, Petrem Vocílkou a své třídy doprovázeli také třídní učitelé Jiří Šíp, Bedřich Roth a zástupce za paní profesorku Milenu Hrabíkovou Božetěch Burda.

Cílem adaptačního kurzu je seznámení se se spolužáky pomocí různých her a aktivit. Někteří navštívili Dům fauny v Hrachově, kde pomáhají zraněným zvířatům a chovají zvířata hendikepovaná. Dále si studenti mohli vyzkoušet práci s GPS navigacemi, zahráli si spoustu míčových a kolektivních her, naučili se nové výtvarné techniky, jak správně hrát frisbee anebo jak sestavit raketu z obyčejné PET lahve.

Na závěr adaptačního kurzu sehrály jednotlivé třídy divadelní scénky, kdy si každá z tříd vytáhla jeden žánr a dostala slova, která musela scénka obsahovat. A tak se na pomyslném jevišti objevila tragédie, muzikál, a dokonce i loutkové divadlo. Někteří u sebe objevili divadelní vlohy, někteří organizační schopnost. Základem ale bylo stmelení třídního kolektivu, vzájemná komunikace a poznání svých nových spolužáků. A i když se sluníčko pod dešťovými mraky ukázalo jen na chvíli, studenti si adaptační kurz užili a vzájemně se sblížili.