Střípky z gymnázia

Prváci adaptováni

,

Dne 8. září 2010 se vydaly první ročníky společně se svými třídními učiteli za podpoy profesorů Vocílky, Vondráka, Pavelkové a Krobové pod vedením Mgr. Lucie Albrechtové na čtyřdenní adaptační kurz do Hrachova. Okolo 8:30 vyjelo přes 90 účastníku na kole tímto směrem. Cesta proběhla v pořádku a na místě jsme byli přivítáni obědem. Z důvodu nepěkné předpovědi počasí jsme byli přesunuti z chatek do budovy. Celý program byl rozdělen do různých aktivit podporujících přátelské vztahy ve třídách. Bohužel veliký počet žáků ve třídě byl řešen rozdělením počtu na dvě poloviny. Tím pádem se více poznala pouze část třídy. Skupinové malování obrazu, práce s GPS navigacemi, různé hry v přírodě, schovávání pokladu, povídání o prevenci drog či hry na rozvinutí důvěry mezi spolužáky byly zakončeny divadelním představením, které si přichystala každá třída. Naštěsí nám však počasí přálo, a tak jsme se mohli spokojeně vrátit na kolech i zpět domů.