Střípky z gymnázia

Ohlédnutí za adapťákem

,

V mimořádně brzkém termínu se letos čerství prváci vypravili na adaptační kurz. Ten tak alespoň pořádně mohl dostát svému názvu. Hned 2. září v odpoledních hodinách totiž od školy vyrazila masa cyklistů, jinak také studentů 1.A, 1.B a 1.C, aby se vydala směrem Brdy a o pár hodin později pak dorazila do rekreačního střediska u Věšína. Tady na ně až do pátku čekal nabitý program připravený vedoucím kurzu Mgr. Petrem Vocílkou, instruktory Mgr. Miloslavou Šmolíkovou, Mgr. Zdeňkem Vondrákem, Mgr. Lucií Albrechtovou, Mgr. Lenkou Pavelkovou a třídními Mgr. Lenkou Zákouckou, Mgr. Eliškou Chovancovou a Mgr. Karlem Heřmanem.

Každý den byly jednotlivé třídy na dopolední a odpolední program rozdělené na dvě skupiny a absolvovaly program na jednotlivých stanovištích. Na řadu přišlo představování, muzikoterapie, sportovní hry, práce s GPS navigacemi, beseda o prevenci drogové závislosti a mnohé další aktivity. Také závěr celého pobytu byl tradiční – jednotlivé třídy dostaly několik různorodých slov a na ně si připravily divadelní představení nejrůznějších žánrů.

Celý kurz se nesl ve znamení postupného vylepšování počasí, a tak na páteční odjezd už svítilo slunce. A protože dobrá nálada se nesla celým kurzem, přejeme „adaptovaným“ studentům, aby jim vydržela i ve škole.