Střípky z gymnázia

Havárie ve škole: poděkování za pomoc

,

Týden a dva dny po havárii vody v chemické laboratoři a následném masivním průsaku do prostor o patro a dvě patra níže, tedy především do ředitelny a kanceláří školy a déle do školního klubu, procházejí postižené prostory intenzivním odvhlčováním a vysoušením za pomoci techniky zapůjčené Hasičským záchranným sborem.

Je potřebné na tomto místě poděkovat všem, kteří v neděli 28. srpna pomáhali s odstraňováním bezprostředních následků: školníkovi Alexandru Čepovi, jeho manželce Marii Čepové a oběma dcerám; sekretářce Radce Valtové, která nadále, stejně jako školník Alexandr Čep, dochází do školy mimo pracovní dobu vylévat vodu z odvhlčovačů; účetní Ludmile Kovalčíkové, jejíž kancelář, podobně jako sekretariát Radky Valtové, patří k nejvíce postiženým; uklízečkám Marii Chýlové, Martině Viktorové, Renátě Mrázové, Marii Paboučkové a už zmíněné Marii Čepové, které postupně do školy během dopoledne dorazily z různých míst regionu; vedoucí jídelny Janě Sirotkové a všem kuchařkám (Dagmar Kohoutové, Evě Králové, Jitce Maříkové, Kamile Hlinovské, Lucii Solničkové a Lence Praské s dcerou Annou); zástupci ředitelky Petru Hrubému s manželkou; ředitelce školy Ivě Kadeřábkové; studentce tercie Anežce Šlapákové s rodinou; pedagogům Ludmile Šmejkalové, Janu Charvátovi a Ivu Bešťákovi. Velké poděkování patří i všem třem členům Hasičského záchranného sboru, kteří se na odčerpávání vody podíleli.