Střípky z gymnázia

Gymnazisté a Sad

,

Studenti gymnázia se nevzdělávají pouze v lavicích. Často vyrazí za novými znalostmi i mimo školu. Tak tomu bylo i v pondělí, kdy všichni žáci vyššího gymnázia zhlédli divadelní inscenaci Antona Pavloviče Čechova Višňový sad v podání příbramského divadla Antonína Dvořáka. Hra, o které se studenti v rámci literatury učí, pojednává o stavu ruské společnosti po zrušení nevolnictví. V hlavní roli se představí paní Raněvské hostuje Sabina Laurinová. Rodina paní Raněvské má velké dluhy, a proto musí jít jejich panství spolu s višňovým sadem do dražby. Dražbu vyhraje podnikatel Lopachin, který pozemek rozparceluje a začne jej rozprodávat chatařům. To je jeden z mnoha symbolů konce jedné éry, které hra nese. Jedním z dalších takových je stoletá skříň, která je postupně rozebírána a rozbourávána spolu s ideály a životy hlavních postav.

foto: Lukáš Janičina, divadlo Antonína Dvořáka Příbram