Střípky z gymnázia

GIS na FAVu

,

Ve středu 14. listopadu zavítala skupina studentů volitelného předmětu GIS, doplněna o studenty zeměpisného semináře, na Den GISu pořádaný Fakultou aplikovaných věd v Plzně. Zde byli přivítáni dvěma studenty Západočeské univerzity, kteří aktivně studují právě předmět GIS (geograficko-informační systém). Ti jim ve dvouhodinovém bloku předvedli, k čemu se GIS využívá a jaké má uplatnění v reálném životě. Praktická ukázka, situovaná do havárie cisterny s nebezpečnou chemikálií, byla další částí programu exkurze. Studenti si zde vyzkoušeli, s čím se mohou v případě následujících studií této fakulty setkat. Následně měli možnost srovnat svou představivost s ostatními při tvorbě mentální mapy naší školy.