Střípky z gymnázia

Geologická olympiáda: bronz v kraji

,

Existuje spousta olympiád: matematická, dějepisná, ale také geologická. Mezi studenty je méně rozšířená a populární, toto si ale nemyslí Ema Tesárková z kvarty, která se této olympiády zúčastnila a za Gymnázium Příbram se probojovala až do kraje.

V pondělí 27. března se krajské kolo uskutečnilo v Berouně v Muzeu Českého krasu. Na žáky zde čekala poznávačka 25 minerálů, hornin a zkamenělin. U každého předmětu museli studenti zodpovědět doplňující otázku. Následoval teoretický test zaměřený na sopky a jeskyně. Na obě části měli studenti dohromady 60 minut.  Nakonec si účastníci zasoutěžili ve vědomostní hře, kde měli za úkol zakreslit do mapy České republiky různá pohoří, jeskyně a nerostná naleziště.

Po všech těchto činnostech se studenti konečně dozvěděli, jak dopadli. Ema Tesárková získala 3. místo z celkových 26 soutěžících, ale do republikového kola postupuje jen vítěz krajského kola. Tato olympiáda se letos konala teprve pátým rokem.