Střípky z gymnázia

Expedice DofE na vodě i na suchu

,

Jako každý podzim i letos se studenti vypravili na plnění expedic v rámci projektu DofE, Ceny vévody z Edinburghu. První zkušební expedice bronzových týmů proběhla v Brdech na Hřebenech, kde studenti zdolali Studený vrch a užili si táboření v lese. A protože předpověď byla deštivá, nepohrdli na noc zálesáckým srubem ani přístřeškem, které jsou i s ohništěm ukryty v brdských lesích.

Druhá bronzová expedice zamířila na jihozápad Čech. Žáci sexty, druhých ročníků a kvinty se totiž pod vedením Mgr. Lucie Albrechtové posadili do lodí a vyrazili na řeku Otavu. Ne všichni přitom měli vodácké zkušenosti, a tak jich hned několik první den zakusilo studené podzimní vody. To ale nezničilo jejich odhodlání a s přibývajícími zkušenostmi si troufli i na náročnější vodácké kousky, jako je sjíždění jezů. První den se expedice vypravila ze Sušice a skončila ve stínu mocné zříceniny Rabí. Tam rozložili stany a rozvěsili mokré oblečení a večer už je čekalo vaření, výprava pro vodu do blízké vesnice a samozřejmě i noční oheň. Druhý den už proběhl bez nehod a za nádherného slunečného počasí všichni účastníci dorazili víceméně suší do Střelských Hoštic.

Expedice slavila veliký úspěch, a to je dobré znamení pro další zájemce o DofE.