Střípky z gymnázia

Examens DELF réussis

,

Konání mezinárodní zkoušky z francouzského jazyka DELF už je na Gymnáziu Příbram tradicí. Prověřit své znalosti mohli studenti mohli i tento rok. Celkem osmnáct kandidátů se na půdě školy sešlo 15. a 16. března. Čekala je poslechová a písemná část, porozumění psanému textu a ústní zkouška.

V době distanční výuky byla i příprava na jazykový certifikát jiná, než tomu bývalo v minulých letech, to ale neznamená, že by byla o něco méně úspěšná.

Několik týdnů po absolvování zkoušky už jsou známy výsledky – certifikát úrovně B1 složili všichni kandidáti a úrovně B2 se podařilo dosáhnout sedmi studentům.