Střípky z gymnázia

Ekoolympionici ve Vlašimi úspěšní

,

Studenti z patnácti středních škol celého Středočeského kraje se 23. až 24. září 2016 sjeli do Vlašimi, aby se zúčastnili 22. ročníku středočeského kola Ekologické olympiády. V tříčlenných týmech se zde utkali ve dvou praktických a dvou teoretických úlohách, ve kterých měli za úkol zapojit nejen svou paměť, ale také logické uvažovaní, prezentační dovednosti a praktickou zručnost. V teoretické části poznávali 120 botanických, geologických a zoologických exponátů a prokazovali znalosti nad 119 testovými otázkami. Výkony studentů vyhodnocovala čtyřčlenná odborná komise, jejímž předsedou byl Ing. Mgr. Martin Klaudys ze Správy CHKO Blaník.

Gymnázium Příbram reprezentovali Ema Albrechtová ze sexty, Kuba Marcín z 3.B a Vojta Ježek z kvinty. V konečném součtu bodů ze všech úloh nakonec obsadili vynikající čtvrté místo a stali se úspěšnými řešiteli úloh Ekologické olympiády! Titul vítězů získalo družstvo Gymnázia Mnichovo Hradiště ve složení Veronika Juhasová, Vendula Mařasová a Kryštof Havelka, které získalo 287 bodů z 399 možných. Druhé místo obsadili studenti z Gymnázia Kladno a třetí místo patřilo Gymnáziu Benešov. Krajským koordinátorem kola ve Středočeském kraji je ZO ČSOP Vlašim. Tradičním pořadatelem soutěže na celonárodní úrovni je Český svaz ochránců přírody. Vítězné družstvo bude Středočeský kraj reprezentovat v celonárodním kole, které proběhne na začátku června 2017.

Smyslem ekologické olympiády není pouze soutěž pro soutěž, nýbrž zejména prohloubení motivace studentů k ochraně životního prostředí a podpora jejich vzájemného seznámení a sdílení zkušeností, společných zájmů a zážitků. Ústředním motivem letošního kola byly „Biokoridory a biobariéry“. Studenti na toto téma zpracovávali dvě praktické úlohy. Jejich prvním úkolem bylo navrhnout opatření ke zlepšení funkce v současné době jen částečně funkčního biokoridoru na Boreckém potoce v úseku katastru Města Vlašim k soutoku s řekou Blanicí. Ve druhé praktické úloze družstva shrabávala a odnášela pomocí ručního nářadí posekanou trávu z mokřadní louky pod rybníkem Žechovák nedaleko obce Veliš, která tvoří přirozený biokoridor mezi rybníkem a lesním komplexem Hřiva, kde biokoridor pokračuje olšovými luhy.