Střípky z gymnázia

,

13. prosince 3.A v doprovodu Mgr. Terezy Pahorecké a pana školníka navštívila věznici Bytíz. Nejprve jsme byli seznámeni se základními informacemi, jako jsou například rozdělení věznic podle závažnosti trestného činu nebo práva a povinnosti vězňů. Poté jsme měli možnost položit pár dotazů psovodu, zatímco mezi námi pobíhala již vysloužilá fena, kterou si všichni rádi pohladili. […]