Střípky z gymnázia

Druháci na Vysoké

,

V pondělí 23. listopadu podnikly hudební skupiny 2. ročníků vyššího gymnázia (2. B, 2. A, sexta) exkurzi „Po stopách Antonína Dvořáka“ na Vysokou u Příbrami pod vedením Mgr. Miloslavy Šmolíkové. V rámci předmětu hudební estetika navštívili zdejší zrenovovaný zámeček – Památník Antonína Dvořáka. Expozice zde nabízí kromě průřezu ze života a díla největšího českého skladatele i velmi poutavě ztvárněnou expozici Dvořákovy nejznámější opery Rusalka v různých provedeních od počátku 20. století až po současnost. Studenti rovněž zhlédli velmi zajímavý dokument „Dvořák na Vysoké“ mapující jeho působení a zdroje inspirace v tomto malebném kraji v okolí Vysoké u Příbrami. Na závěr exkurze se vydali „po stopách Dvořákových“ k Rusalčinu jezírku v lese, které prý bylo géniovi inspirací ke vzniku opery Rusalky. Cestou zpátky do Příbrami se ještě krátce zastavili u vily Rusalka, kde Dvořák se svou rodinou na Vysoké skutečně pobýval a která však v důsledku dědických neshod neustále chátrá. Exkurze se i díky pěknému počasí velmi vydařila.

Mgr. Miloslava Šmolíková