Střípky z gymnázia

Druháci jako novináři

,

Po minulých úspěšných vánočních speciálech bývalých druhých ročníků, dostali letos stejné zadání i studenti 2.C a 2.A pod vedením Mgr. Václavy Reissmüllerové. Úkol zněl, sestavit pěti nebo šestičlenný tým redaktorů a napsat do jednoho měsíce noviny o lednovém dění ve škole nebo třídě. Právě ve druhém ročníku se totiž vyučuje publicistický styl. Nejdříve se tým domluvil, kdo bude šéfredaktor, jaký bude název celé skupiny respektive
novin a rozhodl, jaký článek kdo napíše. Mezi povinné útvary patřily reportáž, zpráva, fejeton a recenze, zbytek byl na výběru skupiny. Objevovaly se např. analytické články, úvahy, oznámení nebo rozhovory. V některých novinách jsme mohli nalézt různé křížovky, sudoku, ankety nebo
vtipy.

Některé týmy si opravdu daly záležet a sami se můžete podívat na výsledek. Některým dělala problémy forma, jiní se trápili s pravopisem. Ukázky jsou v původních podobách, bez korektur.

Třídní deník (2.C)

Vimp Times (2.A)

GymNews (2.C)

Včera (2.A)

Školní noviny (2.C)

VIPky z gymplu (2.A)

Plesk (2.C)

Žandoviny (2.A)

Školáček (2.C)