Střípky z gymnázia

Ve škole v Holandsku

,

25.4. se vrátilo domů jedenáct žáků třídy kvarta. Po dobu pěti dnů pobývali v Hoornu, přístavním městečku na severu Holandska. Zájezd zorganizoval jeden z pedagogů tamního gymnázia Wim Doekes, který v minulosti již dvakrát navštívil naši školu a vyučoval zde matematiku. Kvartáni bydleli u žáků holndské školy, kterou na jeden den navštívili a na vlastní kůži si vyzkoušeli, co obnáší být studentem holandského gymnázia. Zažili i situaci, kdy škola byla evakuována kvůli údajné bombě uložené v budově. Kvartáni ve volném čase navštívili řadu muzeí, památek a přírodní rezervaci na ostrově Texel. Domů všichni odjeli velmi spokojeni a s vědomím, že příští rok navštíví žáci z Hoornu je.

Veronika Skalská