Střípky z gymnázia

Dopoledne s fyzikou

,

Ve středu 13. dubna čekal na studenty 1.A  a 1.C fyzikální projektový den na téma astronomie.

První část projektu se nesla v praktickém duchu, žáci si pod dohledem Mgr. Karla Heřmana zkusili sestrojit vlastní raketu. Postavit ji úspěšně zvládli i méně zruční a nakonec si společně zasoutěžili v tom, komu raketa dolétne nejdále. Vítěz si potom vybral jednu ze sladkých odměn.

V druhé části se studenti dozvěděli spoustu nových a užitečných informací o Sluneční soustavě. Přednášku si pro ně připravil RNDr. Tomáš Petrásek, který se věnuje popularizaci astronomie a astrobiologie.

Žáci si domů odnesli nejen vlastnoručně postavenou raketu, ale i nové informace o fungování Sluneční soustavy. Stejný program v jiný den absolvovaly také třídy 1.B a kvinta.