Střípky z gymnázia

DofE na Otavě

,

O víkendu 7. – 9. května se členové zlatého odznaku projektu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu vydali na svou první expedici.

Vlakem se dopravili do Sušice, kde si přebalili batohy do barelů, nalodili se na sedm kánoí a vyrazili po proudu směr Strakonice.  První vodácké zkušenosti rychle zúročili v prvních peřejkách a při překonávání jezů. Souznění posádek přineslo první den zdolání 22 km a doplutí do Střelských Hoštic, kde si účastníci expedice postavili stany a uvařili první večeři. Při plnění expedice platí pravidlo zákazu používání peněz, a tak vše pocházelo z vlastních zdrojů. Večerní oheň zpestřili hádankami a cestovatelskými zážitky.

Druhý den po splutí Katovického jezu rozbili tábor v místním kempu a jen na lehko pokračovali do Strakonic, kde odevzdali lodě a s batohy vyrazili na 10kilometrovou túru podél řeky zpět do Katovic. Při překonávání přítoku Otavy někteří opět zakusili chladnou vodu, ale díky krásnému počasí to nikomu nevadilo.

Okolí Otavy patří k nejhezčím místům v Čechách a všechny v sousední vesnici Horní Poříčí od pondělka čekal sportovní kurz a tak si řeku opravdu užili.