Střípky z gymnázia

Diplom pro knihovnu

,

Minulý týden ve dnech 16. a 17. dubna 2013 v Mahenově knihovně v Brně proběhl 2. ročník přehlídky OKnA (O Knihovnických Aktivitách), při kterém soutěží knihovny celé republiky s knihovnickými besedami, hrami a jinými zajímavými aktivitami. Letos se soutěže zúčastnila i knihovna Gymnázia Příbram s besedou na téma seznámení s knihou pomocí šifrování, kterou studenti znají z nocování v knihovně. Soutěžní porota ohodnotila prezentaci této besedy cenou za originální aktivity při práci s dětmi pro knihovnici školy Editu Vaníčkovou Makosovou.