Střípky z gymnázia

Dějepisné válčení na gymnáziu

,

Krev, pot a slzy – život je boj – to bylo tematické zaměření letošního školního kola dějepisné olympiády pořádaného pro žáky tercie a kvarty ve středu 19. listopadu. Jak téma napovídá, olympiáda soustředěná na války, a to v období Sámova kmenového svazu až husitských válek, zkoušela účastníky v jejich znalostech jmen vojevůdců, slavných bojišť, letopočtů a vojenské techniky tehdejší doby. Dějepisní olympionici například museli vylovit z paměti také názvy husitských zbraní.

A kdo slavil vítězství v tomto boji? Nakonec nejlepší válečné vědomosti prokázala kvartánka Alena Bílková, druhé místo vyválčil tercián Stanislav Kamenický a třetí žačka tercie Marie Vestenická.