Střípky z gymnázia

British Council pro sekundu

,

Hned zrána 11. června vyrazila třída sekunda v doprovodu Mgr. Pavly Karasové a Mgr. Anety Šlemendové na exkurzi do Prahy. Svůj den začali krátkým rozchodem v OC Smíchov. Odtud poté vyrazili směrem k cíli dne – British Council, Britské radě.

Po cestě zhlédli několik historických památek – třeba Karlův most nebo Staroměstský orloj. Pak už dorazili k samotnému British Council. V rámci návštěvy probíhaly mnohé soutěže, kterými sekundány provázel rodilý mluvčí. Studenti se nejprve rozdělili do týmů po čtyřech a dozvěděli se některé informace o jejich dočasném kantorovi, např. ty, které se týkaly jeho zájmů. Soutěže byly mířeny převážně na znalosti o Velké Británii. Studenti na otázky nejprve odpovídali, soutěž se však později otočila a tazateli se stali sami studenti. Mohli se rodilého Angličana, který v České republice žije pouze tři roky,  zeptat na jakoukoliv otázku o jejich rodné zemi. K překvapení mnohých odpověděl na mnoho otázek správně. Na výherce soutěže čekal drobný dáreček.

Když už se studenti s British Councilem rozloučili, dostali opět hodinový rozchod na případné občerstvení a volné brouzdání po centru Prahy. Poté plni jak jídla, tak příjemných zážitků, vyrazili autobusem zpět domů.