Střípky z gymnázia

,

Studentské olympiády se většinou vztahují k určitému vyučovacímu předmětu, ale geologická olympiáda, která se konala v pondělí 4. 4., je specifická tím, že se věnuje konkrétnímu odvětví biologie. Na krajské kolo geologické olympiády do Muzea Českého krasu v Berouně vyrazili v doprovodu paní učitelky Šmejkalové dva kvartáni, Martin Hrubec a Bonifác Smíšek. Ti soutěžili v […]

Střípky z gymnázia

,

V pátek 18. března vyrazily třídy nižšího gymnázia do Divadla Antonína Dvořáka Příbram. V rámci 3. – 5. vyučovací hodiny tak primáni, sekundáni, terciáni a kvartáni neseděli ve školních lavicích, ale v hledišti příbramského divadla. Studenti se přišli podívat na divadelní hru s názvem Podivný případ se psem. Hlavním hrdinou této hry je patnáctiletý chlapec […]

Střípky z gymnázia

,

Ve středu 2. března proběhlo online formou okresní kolo zeměpisné olympiády. Soutěžící odpovídali na všeobecné zeměpisné otázky, hledali informace z atlasů a pracovali s grafy. Okresního kola se zúčastnili také gymnazisté, a to ve všech čtyřech kategoriích. A rovnou ve třech z nich se umístili na vítězných příčkách. V kategorii D zvítězil David Bálek (septima), […]

Střípky z gymnázia

,

V pátek 4. března se v Hluboši konal silový čtyřboj pro střední školy, kterého se zúčastnili také žáci Gymnázia Příbram. V dívčí kategorii soutěžily Eliška Koldová, Zuzana Bálková, Barbora Krejčíková a Marie Machutová. V chlapecké kategorii to byl Matěj Havel, Kryštof Vaner, Matěj Mach a Šimon Dráb. Silový čtyřboj je soutěž pro družstva. Všichni účastníci […]

Střípky z gymnázia

,

Mezi všemožnými olympiádami, které se na gymnáziu konají, nechybí ani olympiáda z českého jazyka. Ta je rozdělená do dvou kategorií. Do první kategorie spadají studenti z tercie a kvarty a do druhé kategorie patří všechny třídy vyššího gymnázia. Kvůli covidové situaci se sice musely termíny konání olympiády několikrát měnit, ale i přesto si ji nakonec […]

Střípky z gymnázia

,

V pondělí 10. ledna zavítali na gymnázium Edita Vaníčková Makosová a Marek Toman v rámci jejich společného projektu Divadlo Čučka. Duo si svůj knižně divadelní program připravilo pro studenty kvarty, jakožto pro třídu s volitelným předmětem dramatické výchovy.  Na úvod kvartánům představili jednu z knížek Marka Tomana a žákům pověděli o vyprávění, první formě předávání […]

Střípky z gymnázia

,

Začátkem letošního školního roku se na gymnáziu otevřel nový volitelný seminář psychologie každodennosti. Tento seminář je určen pro studenty třetích ročníků, kteří se zajímají o psychologii, popřípadě by ji chtěli v budoucnu studovat a věnovat se jí. Studenti, kteří se pro tento předmět rozhodli, mají dvě vyučovací hodiny každou středu pod vedením paní PhDr. Ludmily […]

Střípky z gymnázia

,

Gymnazisté, kteří se zajímají o přírodní vědy, dostali ve středu 13. října možnost své znalosti otestovat. Konal se totiž Přírodovědný klokan 2021. Přírodovědný klokan je soutěž pro studenty 8. a 9. tříd základních škol či tercie a kvarty víceletých gymnázií, kteří soutěží v kategorii Kadet, a také pro studenty prvních a druhých ročníků středních škol […]