Střípky z gymnázia

Olympiáda pro češtináře

,

Mezi všemožnými olympiádami, které se na gymnáziu konají, nechybí ani olympiáda z českého jazyka. Ta je rozdělená do dvou kategorií. Do první kategorie spadají studenti z tercie a kvarty a do druhé kategorie patří všechny třídy vyššího gymnázia.

Kvůli covidové situaci se sice musely termíny konání olympiády několikrát měnit, ale i přesto si ji nakonec všichni zájemci napsali. Během dvou hodin měli účastníci za úkol vyplnit gramatickou část a poté napsat volný slohový útvar na zadané téma. Pro první kategorii bylo tématem „U nás na náměstí / na vsi“ a pro druhou kategorii „Na své rodině mám nejraději“.

V první kategorii, kde soutěžilo třináct účastníků, se na prvním místě umístil Matěj Pánek (tercie) se 46 body. Druhé místo obsadila Diana Smíšková (tercie) se 45 body. Třetí místo získala Kateřina Fialová (kvarta) se 42 body. M. Pánek a D. Smíšková postupují do okresního kola a K. Fialová je náhradnice.

Ve druhé kategorii, které se zúčastnilo 31 studentů, zvítězila Hana Kopecká (septima) se 44 body. Na druhém místě skončila Barbora Stachová (sexta) se 43 body. O třetí místo se dělí Kateřina Podrázská (3.A) a Valentýna Jarošová (3.A), které obě získaly 41 bodů. H. Kopecká a B. Stachová postupují do okresního kola, zatímco K. Podrázská a V. Jarošová jsou jejich náhradnicemi.