Střípky z gymnázia

Geologové v Berouně

,

Studentské olympiády se většinou vztahují k určitému vyučovacímu předmětu, ale geologická olympiáda, která se konala v pondělí 4. 4., je specifická tím, že se věnuje konkrétnímu odvětví biologie.

Na krajské kolo geologické olympiády do Muzea Českého krasu v Berouně vyrazili v doprovodu paní učitelky Šmejkalové dva kvartáni, Martin Hrubec a Bonifác Smíšek. Ti soutěžili v kategorii A, což je kategorie pro druhý stupeň základních škol a pro třídy nižšího gymnázia.  Olympiáda se skládala ze dvou částí. Těmi byly všeobecně zaměřený geologický test a poznávačka hornin a zkamenělin.

Bonifác Smíšek se umístil na čtvrté pozici celkem s 53,5 body a Martin Hrubec obsadil sdílené sedmé až osmé místo s celkovým počtem 52 bodů.