Střípky z gymnázia

,

9. června, tedy přesně týden ode dne, kdy kvarta vysadila na památku bývalé třídní Aleny Vrátné sakuru, se studenti této třídy vypravili za posledním, co stromu chybělo – věnování, konkrétně ve formě kamenné desky, která na svém povrchu nese jednoduchý, avšak výstižný nápis: ALENĚ VRÁTNÉ S ÚCTOU KVARTA 1. 6. 2021 Právě úcta je to, […]

Střípky z gymnázia

,

V den dětí, tedy v úterý 1. června, si kvarta připomněla svou zesnulou třídní učitelku, která mládeži zasvětila téměř celý život. Alena Vrátná utkvěla mnohým z nás v paměti jako shovívavá lektorka, která předávala nejen své zkušenosti v biologii a tělocviku, ale šla příkladem především jako člověk. Kvarta se shodla na nápadu, jejž vznesla Mgr. […]

Střípky z gymnázia

,

Rekordně dlouho trvající byl minulý ročník projektu Příběhy našich sousedů, do kterého se gymnázium třetím rokem zapojuje. Natáčení rozhovoru s pamětníkem Janem Follem probíhalo ještě před první vlnou koronaviru;  finální prezentace se odehrála na konci ledna letošního roku, a to v online prostředí. V mezidobí, kdy se čekalo, zda pandemie odezní, byl projekt pozastaven. Stalo […]

Střípky z gymnázia

,

Krajská kola olympiád z ruštiny i francouzštiny proběhla v uplynulých týdnech. V kraji se neutkali už jen němčináři, kteří se tohoto kola soutěže dočkali 21. dubna. Podobně jako v případě ostatních jazyků probíhala i tato soutěž v online prostředí, které ji ochudilo o poslechovou část. Veškerý důraz tak byl kladen na ústní zkoušku, jejímž tématem […]

Střípky z gymnázia

,

Poslední kapitolu své životní knihy dopsal Jan Foll 13. dubna po dlouhé nemoci. Její obsah zrekapituloval v minulém roce v rozhovoru s týmem gymnazistů v rámci projektu Příběhy našich sousedů. Pomyslná kniha by se mohla chlubit velkým počtem stránek – život pana Folla byl velmi rozmanitý. Filmový publicista, přítel Václava Havla, šiřitel petice Několik vět. […]