Střípky z gymnázia

,

Dokážete složit světelnou křivku hvězdy WASP-47 pomocí hodnot světelného toku F normovaných na referenční hodnotu F0? David Bálek z kvarty to dokáže. Díky tomu a spoustě dalších astronomických znalostí a skvělým matematicko-fyzikálním schopnostem se probojoval do celostátního finále Astronomické olympiády v kategorii 1. a 2. ročníků středních škol, tedy v kategorii vyšší, než přísluší jeho […]

Střípky z gymnázia

,

Letní prázdniny určené především k relaxaci a odpočinku využili někteří učitelé gymnázia také ke svému dalšímu vzdělávání. Díky projektu Erasmus+ Výzva 2017 vyjely na pedagogické kurzy do Anglie Lucie Albrechtová a Lenka Pavelková. Celý projekt je zaměřen na uplatnění metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) ve výuce povinných i volitelných předmětů. Čtrnáctidenní kurz v […]

Střípky z gymnázia

,

Jak říkáme asterismu, který vytvářejí černé hvězdy? Při jaké konfiguraci lze trpasličí planetu Ceres pozorovat pouhým okem? S těmito a dalšími úkoly si výborně poradil David Bálek z tercie při celorepublikovém finále astronomické olympiády. Soutěž se konala 17. – 18. května  na Hvězdárně a planetáriu v Hradci Králové a na Univerzitě Hradec Králové. Pro účastníky […]

Střípky z gymnázia

,

Jak vybrat nejvhodnější stadion pro atletické závody nebo jak změřit geografickou polohu s přesností na milimetry a mnohem více se dozvěděli studenti 4. ročníku semináře GIS při své návštěvě Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Studenti se seznámili s možnostmi studia, s požadavky na přijetí uchazečů a průběhem studia. Na katedře geomatiky pak řešili […]

Střípky z gymnázia

,

Druhý nejlepší astronom a devatenáctá nejlepší astronomka v republice, to je výsledek našich studentů Davida Bálka ze sekundy a Barbory Voskové z tercie v celostátním finále Astronomické olympiády. Do ústředního kola se naši studenti probojovali po zdolání nelehkých úkolů krajského kola a oba postoupili z prvního místa ve Středočeském kraji. Barbora a její soupeři v […]

Střípky z gymnázia

,

Netradiční předvánoční seminář zažili studenti 3. ročníku během volitelného předmětu Regionální geografie. V rámci dlouhodobého poznávání našeho regionu si prošli nově zpřístupněnou prohlídkovou trasu na dole Anna. Zkušený průvodce pan Miloš Popp jim přiblížil fungování vodního systému zdejších štol a zavedl je do nejhlubších míst expozic hornického muzea. Poutavě a odborně vyprávěl o jedné z […]

Střípky z gymnázia

,

Šalom, toda, šukran ještě doznívají v uších účastníkům semináře Multikulturalismus pořádaného izraelskou národní kanceláří Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu – DofE – v jejím sídle v Haifě. Semináře se zúčastnilo 7 koordinátorů z celé České republiky, mezi nimi i Lucie Albrechtová a Lenka Pavelková z Gymnázia Příbram, 3 koordinátorky ze Slovenska a Eliška Zelendová jako […]

Střípky z gymnázia

,

Vizuální prezentace nejsou vizitkou. Mají být esencí a zrcadlem vašeho byznysu a vaší osobnosti. To je motto firmy CTECH s.r.o. sídlící v Praze Michli. Tato mladá, progresivní firma se zabývá tvorbou fotorealistických vizualizací pro architekty a developery, výrobou 3D modelů, stylizovaných architektonických ilustrací, panoramatických prohlídek, 3D animací staveb a liniových staveb či interiérů a exteriérů […]

Střípky z gymnázia

,

Jak reagovat v případě havárie cisterny s nebezpečnou chemikálií v pozici GIS operátora dodávajícího informace záchrannému týmu si vyzkoušeli studenti semináře GIS ze 4. ročníku. To byla hlavní část programu, který si pro studenty připravila dvojice vědecko-výzkumných pracovníků Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, Ing. Pavel Hájek a Ing. Michal Kepka. Úlohu studenti zpracovávali profesionálním softwarem ArcGIS, který […]

Střípky z gymnázia

,

V rámci výuky geoinformatiky se studenti semináře Geografické informační systémy vydali v pondělí 20. října do Prahy. Nejprve navštívili Podolskou vodárnu, kde se dozvěděli, odkud a jak je Praha zásobována vodou a jak se voda upravuje na pitnou. Zhlédli také krátký film o systému SWIM (Smart Water Integrated Management). Pak se přesunuli na Vinohrady přímo […]