Střípky z gymnázia

,

Jak vybrat nejvhodnější stadion pro atletické závody nebo jak změřit geografickou polohu s přesností na milimetry a mnohem více se dozvěděli studenti 4. ročníku semináře GIS při své návštěvě Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Studenti se seznámili s možnostmi studia, s požadavky na přijetí uchazečů a průběhem studia. Na katedře geomatiky pak řešili […]

Střípky z gymnázia

,

Druhý nejlepší astronom a devatenáctá nejlepší astronomka v republice, to je výsledek našich studentů Davida Bálka ze sekundy a Barbory Voskové z tercie v celostátním finále Astronomické olympiády. Do ústředního kola se naši studenti probojovali po zdolání nelehkých úkolů krajského kola a oba postoupili z prvního místa ve Středočeském kraji. Barbora a její soupeři v […]

Střípky z gymnázia

,

Netradiční předvánoční seminář zažili studenti 3. ročníku během volitelného předmětu Regionální geografie. V rámci dlouhodobého poznávání našeho regionu si prošli nově zpřístupněnou prohlídkovou trasu na dole Anna. Zkušený průvodce pan Miloš Popp jim přiblížil fungování vodního systému zdejších štol a zavedl je do nejhlubších míst expozic hornického muzea. Poutavě a odborně vyprávěl o jedné z […]

Střípky z gymnázia

,

Šalom, toda, šukran ještě doznívají v uších účastníkům semináře Multikulturalismus pořádaného izraelskou národní kanceláří Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu – DofE – v jejím sídle v Haifě. Semináře se zúčastnilo 7 koordinátorů z celé České republiky, mezi nimi i Lucie Albrechtová a Lenka Pavelková z Gymnázia Příbram, 3 koordinátorky ze Slovenska a Eliška Zelendová jako […]

Střípky z gymnázia

,

Vizuální prezentace nejsou vizitkou. Mají být esencí a zrcadlem vašeho byznysu a vaší osobnosti. To je motto firmy CTECH s.r.o. sídlící v Praze Michli. Tato mladá, progresivní firma se zabývá tvorbou fotorealistických vizualizací pro architekty a developery, výrobou 3D modelů, stylizovaných architektonických ilustrací, panoramatických prohlídek, 3D animací staveb a liniových staveb či interiérů a exteriérů […]

Střípky z gymnázia

,

Jak reagovat v případě havárie cisterny s nebezpečnou chemikálií v pozici GIS operátora dodávajícího informace záchrannému týmu si vyzkoušeli studenti semináře GIS ze 4. ročníku. To byla hlavní část programu, který si pro studenty připravila dvojice vědecko-výzkumných pracovníků Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, Ing. Pavel Hájek a Ing. Michal Kepka. Úlohu studenti zpracovávali profesionálním softwarem ArcGIS, který […]

Střípky z gymnázia

,

V rámci výuky geoinformatiky se studenti semináře Geografické informační systémy vydali v pondělí 20. října do Prahy. Nejprve navštívili Podolskou vodárnu, kde se dozvěděli, odkud a jak je Praha zásobována vodou a jak se voda upravuje na pitnou. Zhlédli také krátký film o systému SWIM (Smart Water Integrated Management). Pak se přesunuli na Vinohrady přímo […]

Střípky z gymnázia

,

Hubbleův teleskop, Proxima Centauri, Voyager nebo Titan, tyto názvy ovládají benjamínci Gymnázia Příbram Vojtěch Ježek a Karel Walenka. Přes školní a krajské kolo astronomické olympiády se probojovali mezi nejlepší astronomy ČR ve své věkové kategorii. V pátek 24.6.2013 poměřili své síly v celostátním finále na Štefánikově hvězdárně v Praze na Petříně. Mladí astronomové poznávali vesmírné objekty na fotografiích, […]