Střípky z gymnázia

Portsmouth a Cheltenham o prázdninách

,

Letní prázdniny určené především k relaxaci a odpočinku využili někteří učitelé gymnázia také ke svému dalšímu vzdělávání. Díky projektu Erasmus+ Výzva 2017 vyjely na pedagogické kurzy do Anglie Lucie Albrechtová a Lenka Pavelková. Celý projekt je zaměřen na uplatnění metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) ve výuce povinných i volitelných předmětů.

Čtrnáctidenní kurz v jihoanglickém Portsmouthu a týdenní kurz v Cheltenhamu byly rozděleny do tří částí. Během té prvního pronikali účastníci z různých evropských zemí do metodologie CLILu pod vedením zkušené lektorky a odbornice Dr. Diany Hicks. Seminář přinesl nejen návody, jak vytvářet a používat učební materiály, ale také náměty k zamyšlení nad přístupem ke studentům a učivu. Druhá část byla zaměřen na návštěvy britských škol a jazykovou přípravu. Zajímavé bylo srovnání českého a britského zeměpisného kurikula, kdy tamní zeměpis je více zaměřen na region Velké Británie a součástí učiva je i terénní výzkum. Přínosem návštěv bylo i seznámení s procesem integrace žáků se speciálními potřebami. Na vysoké úrovni byla technická vybavenost britských škol. Celý kurz byl zakončen intenzivní výukou angličtiny zacílenou hlavně na plynulost mluveného projevu a získání většího sebevědomí účastníků při používání angličtiny. Tomuto záměru výrazně napomohlo ubytování v anglických rodinách a poznávací výlety do Londýna, na ostrov Wight  nebo do Gloucesteru a Cardiffu.

A tak se studenti naší školy mohou těšit na nové metody přímo ve výuce zeměpisu, GISu a zeměpisných seminářích. Pěkné prázdniny.