Střípky z gymnázia

Primáni adaptováni

,

Jaké to bude v nové škole? Najdu si kamarády? Co noví učitelé? Zvládnu to? Tyto otázky přicházely primánům Gymnázia Příbram s blížícím se začátkem školního roku na mysl jistě často. První zářijové dny, které se nesly v duchu seznamování, snad přinesly aspoň částečné odpovědi.

Hned první den se studenti primy přihlásili ke svým školním Google účtům, a tak je ani případná distanční výuka nemůže zaskočit. Prohlédli si školu, seznámili se s vedením a některými učiteli a společně se vyfotili. Seznamovací aktivity a hry přinesly vzrušení, napětí, zábavu, ale i test schopnosti spolupracovat, třeba při stavbě věže provázkovým pavoukem. Výtvarně se studenti realizovali při tvorbě vlastních erbů, jež vystihovaly jejich osobnost.

Většina primánů dojíždí do nové školy z širokého okolí Příbrami, takže poznávání města pomocí mobilní aplikace Vyšší princip děti uvítaly. Prošly si nejenom historické centrum, ale seznámily se i s osudem Antonína Stočesa, příbramského rodáka a studenta gymnázia. Přestože někteří již Tondův příběh znali, po zjištění okolností jeho tragického konce, byli upřímně zaujati. Krásné počasí a chvíle oddechu na prosluněné Svaté Hoře příjemné dopoledne korunovaly.

Páteční ráno, vybaveni kladívky, se primáni pod vedením geologa Mgr. Štěpána Raka vydali hledat trilobity do lokality Rejkovic. Ačkoliv se témata geologie, desková tektonika nebo mineralogie možná jeví jako příliš odborná, Štěpán Rak je podal s takovým zápalem a tak zajímavě, že snad všem bylo jasné, že se jedná o základ naší planety. Z Rejkovic neodcházel nikdo s prázdnou, kromě nových znalostí si každý v batohu nesl svého Conocoryphe sulzeri, Stromatocystites pentagularis nebo jiného trilobita.

První školní dny primy proběhly zdárně a v příjemné atmosféře i díky učitelům, kteří se podíleli na jejich organizaci: Pavle Trantinové, Filipu Kadeřábkovi, Kláře Dubské a Kristýně Halaburdové. Patří jim srdečný dík.

Ať se primánům na gymnáziu líbí a chodí do školy rádi!