Střípky z gymnázia

Amnesty International ve školním klubu

,

Od dnešního dne si studenti i veřejnost mohou ve školním klubu prohlédnout výstavu týkající se problematiky trestu smrti ve světě a dozvědět se něco málo o metodice práce Amnesty International, která tuto výstavu škole zapůjčila.

Amnesty International je dobrovolným hnutím lidí z celého světa, kterým není lhostejné porušování lidských práv a chtějí se mu postavit. Proto vedou kampaně, pořádají veřejné akce, zastávají se obětí bezpráví a usilují o systémové změny na úrovni států i mezinárodního společenství.